Historia

Sotungin kylä

Valtaosa alueesta on vanhaa merenlahtea ja sen syvät savikot työntyvät pohjoisosan laajoihin metsäalueisiin, missä on runsaasti kallioita ja jyrkänteitä. Laajojen peltoaukeiden keskellä kohoaa pieniä kukkuloita, joista yhdellä sijaitsee jo 1300-luvulta asti tunnettu Sotungin kylä. Kylän vanhat rakennukset, kuten 1700-luvulta peräisin olevat Nygårdin, Nygårdsin ja Kullobackan tilojen päärakennukset luovat niitä ympäröivien viljelyalueiden kanssa seudulle perinteikkään ja valtakunnallisella tasollakin kulttuurihistoriallisesti arvokkaan miljöön. Sotungin keskiosassa on 1800-luvun alkupuolelta peräisin oleva kalkkilouhos, jonka toiminta lakkautettiin 1900-luvun vaihteessa. Alueelle voi tutustua merkittyä Kalkkiruukin luontopolkua pitkin.

Sotungin erämaa-alueet kuuluvat Sipoonkorven Natura-alueeseen. Sotungissa Nissbackan kartanon veistospuistossa on esillä Laila Pullisen veistoksia. Trollbergan maatalousmuseossa on esillä entisajan maalaiselämästä kertovaa esineistöä.

Kylän vanhat rakennukset, kuten 1700-luvulta peräisin olevat Nygårdin, Nygårdsin ja Kullobackan tilojen päärakennukset luovat niitä ympäröivien viljelyalueiden kanssa seudulle perinteikkään ja valtakunnallisella tasollakin kulttuurihistoriallisesti arvokkaan miljöön. Sotungin kylän rakennukset, tiestö ja purolaakson viljelykset muodostavat rikkaan kulttuurimaisemann.

1700-luvulla perustettu Nygård muodostuu kolmesta talosta, jotka olivat aikoinaan kaikki samaa tilaa. Kolmeen osaan Nygård jaettiin vuonna 1778. Taloista parhaassa kunnossa on pohjoisin, tilausravintolana pitkään toiminut Nygårds, joka historiassa tunnetaan nimellä Uusitalo.

Talon pihapihapiirissä on 1920- luvulla rakennettu graniittinen navetta, jonne seinäkivet on tuotu läheiseltä kalkkikivilouhokselta. Navetassa on perimätiedon mukaan sotien jälkeen asustellut kylän paras ja palkittu siitossonni. Nykyään tämä kivinavetta on tyylikäs ja toimiva juhla- ja kokoustila Kivitasku.

Talon päärakennus muutettiin ravintolakäyttöön 1990-luvulla vanhoja arvoja kunnioittaen.