Vuokrausehdot

NYGÅRDS  VUOKRAUSEHDOT

1, Vuokrauksen kohde

Vuokrauksen kohteena on päärakennus ja/tai Kivitasku.

Saunan ja/tai  tanssivintin vuokraus ainoastaan päärakennuksen tai kivitaskun vuokrauksen yhteydessä.

Mikäli vuokraus koskee vain toista  rakennuksista voi vuokranantaja vuokrata toisen rakennuksen samaan aikaan toisen asiakkaan käyttöön.

Vuokraukseen kuuluu aina oikeus piha-alueen käyttöön. Jos rakennukset ovat eri vuokraajien käytössä  voi vuokranantaja rajata vuokralaisten pihankäyttö oikeutta vain osaan piha-alueesta.

Vuokraukseen ei sisälly astiat eikä pöytäliinat.

Päärakennuksen keittiö laitteineen on päärakennuksen vuokraajan käytössä ellei muuta ole sovittu.

 

 

2, Varaus-,maksu ja peruutusehdot

Tilojen vuokraajan on oltava täysi-ikäinen.

Vuokrauksen kesto sovitaan tapauskohtaisesti. 

Varauksen yhteydessä tilan vuokraajalle lähetetään varausmaksulasku (50% vuokrahinnasta).

Varausmaksulaskun  maksuaika on 7pv,  jos laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä varaus peruuntuu automaattisesti. Varausmaksua ei palauteta varauksen peruuttamisesta huolimatta.

Loppumaksun eräpäivä on 2 kk ennen vuokrausajankohtaa. Loppumaksua ei palauteta varauksen peruuttamisesta huolimatta.

Silloin kun veloitus perustuu henkilömäärään, vuokranantaja laskuttaa ilmoitetun henkilömäärän mukaan vaikka todellinen määrä olisi pienempi. Vastaavasti jos todellinen määrä on ilmoitettua isompi veloitetaan lisähenkilöista erillinen lisämaksu.

Nämä varaus ja vuokrausehdot tulevat osapuolia sitoviksi  kun vuokranantaja on lähettänyt varausmaksulaskun ja vuokralainen sen maksanut.

Ylivoimaisesta esteestä johtuen (kuten vesivahinko, tulipalo, ilkivalta) vuokranantaja voi perua varauksen ilman korvausvelvollisuutta. Vuokraajalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokrasumma takaisin täysimääräisena.

3, Vahingot ja siivous

Vuokralaisen tulee käyttää tiloja noudattaen normaalia siisteyttä ja hyviä käytöstapoja. 

Vaikka loppusiivous kuuluu tilavuokran hintaan, tulee tilojen  olla asiallisessa kunnossa tilaisuuden jälkeen. Asiakkaan tulee kerätä roskat roskasäkkeihin ja viedä ne mennessään pois.
Mikäli erityistä lisäsiivous tarvetta ilmenee (kuten; oksennus, veritahrat, steariini), on vuokranantajalla oikeus  laskuttaa vuokralaiselta siivouksesta aiheutuneet kustannukset.

Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokrauksen yhteydessä tiloille, kiinteistön omistajalle ja /tai kolmannelle osapuolelle aiheutetut vahingot. Vuokralainen on vastuussa myös vuokra-ajan jälkeen syntyneestä vahingosta, jotka ovat aiheutuneet tiloissa olleiden toiminnasta ja/tai huolimattomuudesta.

 

4, Järjestys

Päärakennuksessa saa yhtäaikaisesti olla enimmillään 100 henkilöä. Kivitaskussa enimmillään 70 henkilöä. Tanssivintissä enimmillään 122 henkilöä.

Vuokralainen huolehtii ja vastaa siitä että ajoneuvot pysäköidään niille varatulle pysäköintialueelle.

Vuokranantajalla ja viranomaisella on oikeus keskeyttää tilaisuus mikäli siitä katsotaan aiheutuvan  haittaa tai vaaraa  naapurustolle, ympäristölle,  kiinteistölle tai irtaimistolle. Tilaisuus voidaan keskeyttää myös mikäli vuokrausehtoja ei noudateta.

5, Reklamaatio

Mahdolliset tiloja koskevat reklamaatiot tulee esittää välittömästi, viimeistään heti vuokrausta seuraavana päivänä joko puhelimitse tai sähköpostitse osoitteeseen info(at)nygards.fi

Vuokranantaja ei korvaa vuokraajalle ylivoimaisesta esteestä aiheutuneita vahinkoja.

 

6, Muuta

Vuokranantaja säilyttää tiloihin unohtuneita tavaroita 14 vuorokautta vuokrauksen päättymisen jälkeen.

Vuokranantaja pidättää oikeuden tilaus- ja toimitusehtojen sekä hinnan muutoksiin.

Maksullisten yleisötapahtumien järjestäminen tiloissa kielletty.

Vuokralaisella ei ole oikeutta edelleen vuokrata tiloja.